• Hier is ie dan, de (voorlopige) teamindelingen voor het seizoen 2023/2024!

  Beste spelers, ouders, begeleiders,

  De voorlopige teamindelingen voor het seizoen 2023/2024 zijn bekend! Dit is altijd weer een spannend moment. Iedereen ervaart dit anders. Voor de een is het vooral belangrijk om met vrienden of vriendinnen te voetballen en de ander wil het maximale uit zichzelf halen. Deze voorlopige indelingen zijn op een zo zorgvuldig mogelijke manier tot stand gekomen. Het doel van ons als vereniging is om zo veel mogelijk kinderen zo veel mogelijk te laten voetballen met plezier. Er kunnen nog altijd wijzigingen plaatsvinden de komende maanden, we vragen hiervoor jullie begrip.

  Hoe is de voorlopige indeling tot stand gekomen?

  Om te zorgen voor een zorgvuldige indeling zijn per leeftijdscategorie gesprekken geweest met trainers, leiders en de coördinatoren. In al deze gesprekken heeft het jeugdlid centraal gestaan. Uiteraard zijn de richtlijnen van de KNVB m.b.t. leeftijdscategorieën leidend geweest. 

  Waarom kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden?

  Uit ervaring weten we dat er elk jaar in de zomerperiode nog spelers besluiten te stoppen of zich nog aanmelden bij VV Kessel. Iedere speler die zich nu nog afmeld zorgt voor een wijziging. Aanmeldingen kunnen we alleen verwerken als er plek is binnen een team en in goed overleg met de betrokken leiders en trainers.

  Ik ben het niet eens met de indeling, wat kan ik doen?

  Op elke indeling zijn vanuit de eigen individuele situatie opmerkingen te maken. Die zullen er ook altijd blijven. Het is een enorme klus die we uiterst zorgvuldig hebben opgepakt. Daarbij hebben we alle mogelijke bronnen geraadpleegd als dat van toepassing was. Toch kan er nog een vraag of opmerking leven. Vragen stellen mag altijd, maar er wordt uitsluitend gereageerd op vragen per e-mail naar jeugd@vvkessel.nl.

  1. Geef duidelijk aan over welke speler het gaat en in welk team hij nu voorlopig is ingedeeld;

  2. Geef aan waarover je vraag/opmerking gaat;

  3. Wij staan altijd open voor tips en suggesties!

  Stuur je e-mail vóór 11 juli aanstaande naar jeugd@vvkessel.nl.

  Niet alle teams hebben trainers en leiders, wat nu? 

  Helaas hebben we nog een aantal vacatures. We hopen dat zich hier nog kandidaten voor aanmelden en/of dat (meerdere) ouders dit op zich willen nemen. De teams zonder trainer en/of leider zullen worden uitgenodigd voor een gesprek, waarbij gezocht moet worden naar een oplossing. Zonder begeleiding kan een team niet starten.

  Bij sommige teams zijn we de opties van jeugdtrainers en -leiders nog aan het bespreken. Met name de inzet van “oudere” jeugdspelers, waar we zeer trots op zijn, die jongere jeugdteams trainen, daar zijn we nog aan het puzzelen om dit passend te maken. Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben dan geven we een update hoe de indeling is geworden. 

  De indeling van de trainingsavonden is hier ook deels afhankelijk van dus ook deze volgt nog in later stadium.

  Ben je ook zo nieuwsgierig, klik dan op onderstaande links om de voorlopige indeling te bekijken.

  Concept teamindeling JO7-JO8-JO9-JO10

  Concept teamindeling JO11-JO12-JO13-MO13

  Concept teamindeling JO15-JO17 1+2-JO19-MO17

  Verder wensen wij jullie een hele fijne zomervakantie en hopelijk een zeer sportief en plezierig seizoen 2023 – 2024.

  Met sportieve groet,

  Namens Bestuur, de Jeugdcommissie, Voetbal Technische commissie en 

  jeugdcoördinatoren van VV Kessel