• Concept Teamindeling VV Kessel jeugd seizoen 2024 - 2025

  Beste spelers, ouders, begeleiders,

  Het seizoen 2023 – 2024 zit er weer op en uiteraard zijn we weer volop bezig met de voorbereidingen van het seizoen 2024 – 2025.
  We hebben geïnventariseerd middels de evaluatieformulieren, gesprekken gevoerd met betrokken trainers en leiders en binnen de jeugdcommissie en het hoofdbestuur de aandachtspunten besproken. We kunnen komend seizoen het mooie aantal van 14 jeugdteams inschrijven voor de verschillende competities.

  Hoe is de voorlopige indeling tot stand gekomen?

  De concept indeling hebben we gemaakt op basis van de regels van de KNVB m.b.t. de leeftijdscategorieën en waar nodig geschoven om de aantallen binnen deze leeftijdscategorieën passend te maken. Uiteraard ook rekening houdend met het kwalitatieve en het sociale aspect hierin. We streven er binnen VV Kessel naar om jeugdspelers te binden en te behouden voor de club en te streven naar een goede doorstroom binnen de jeugd naar uiteindelijk de senioren. Het prestatieve stuk speelt hier ook zeker een rol in voor de korte en lange termijn.

  Let op, het betreft een concept indeling en daarin kunnen nog wijzigingen plaatsvinden op basis van nieuwe aan- of afmeldingen, gewijzigde inzichten gedurende de voorbereiding of (vervroegde) doorstroming van jeugdleden naar de senioren. Deze wijzigingen zullen besproken worden met alle betrokkenen en voor het begin van de nieuwe competitie pas helemaal duidelijk zijn.

  Een nieuwe indeling (ook al is het een concept) brengt verschillende meningen en inzichten naar boven en daar hebben wij alle begrip voor. We zullen ten alle tijden openstaan voor feedback en deze meenemen in de afweging om tot een definitieve indeling te komen.
  Wij vragen jullie wel, als ouders, trainers en leiders, om de jeugdspelers en -speelsters te motiveren en zichzelf uit te dagen om er het beste van te maken m.b.t. deze nieuwe indeling ook al valt deze in eerste instantie (misschien) tegen.
  Mochten er vragen, opmerkingen of aandachtspunten zijn dan neem dan contact op met een van de onderstaande leden van de jeugdcommissie.

  Niet alle teams hebben trainers en leiders, wat nu?

  Helaas hebben we nog een aantal vacatures. We hopen dat zich hier nog kandidaten voor aanmelden en/of dat (meerdere) ouders dit op zich willen nemen. De teams zonder trainer en/of leider zullen worden uitgenodigd voor een gesprek, waarbij gezocht moet worden naar een oplossing. Zonder begeleiding kan een team niet starten.

  Bij sommige teams zijn we de opties van jeugdtrainers en -leiders nog aan het bespreken. Met name de inzet van “oudere” jeugdspelers, waar we zeer trots op zijn, die jongere jeugdteams trainen, daar zijn we nog aan het puzzelen om dit passend te maken. Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben dan geven we een update hoe de indeling is geworden.

  De indeling van de trainingsavonden is hier ook deels afhankelijk van dus ook deze volgt nog in later stadium.

  Concept teamindeling jeugd 2024 - 2025 - JO15 t/m JO19

  Concept teamindeling jeugd 2024 - 2025 - Kabouters - MO15

  Rest ons om jullie een hele fijne zomervakantie te wensen en hopen we jullie allemaal weer terug te zien in het nieuwe seizoen.

  Met sportieve groet,

  Jeugdcommissie VV Kessel

  Luc van Hensberg:                                  wedstrijdsecretaris en scheidsrechters indeling
  Kim Hunnekens & Ruud Hillen:              coördinatoren JO19, JO17, MO17, MO15 en JO15
  Freek Hillen:                                            coördinator JO13, JO12 en JO11
  Ge van Bommel:                                      coördinator JO10, JO9, JO8 en kabouters
  Ruud Hillen:                                             voorzitter jeugdcommissie + bestuurslid jeugdzaken