• Bij deze delen we de nieuwe indeling van de seniorenteams en het damesteam voor het seizoen 2022 - 2023.

  TEAMINDELING -> KLIK HIER

  Een indeling die een hele puzzel was omdat het noodzakelijk is en blijft om presteren en plezier hand in hand te laten gaan binnen onze verenging.
  Plezier is zeker belangrijk maar het dreigde ten koste te gaan van het prestatieve gedeelte.
  Bij het 1e elftal zou een tekort aan spelers ontstaan in de komende jaren en daardoor moest er iets veranderen in benadering hiervan.
  Woensdag 1 juni hebben we een eerste bijeenkomst gehad met spelers die de afgelopen jaren andere keuzes hebben gemaakt en daardoor reeds in lagere elftallen speelden. In deze bijeenkomsten hebben we uitgelegd hoe we hier tegenaan keken en vooral ook het gesprek aan gegaan hoe de spelers hier zelf tegenaan keken.
  Al snel kwamen we met z'n allen tot de conclusie dat we het belangrijk vinden dat het prestatieve stuk nagestreefd wordt want bij VV Kessel is er voor plezier altijd wel een plek.

  De gezamenlijke trainingsavond is de donderdag geworden zodat er tegelijk getraind wordt door het 1e elftal, de trainingsgroep van de lagere elftallen (olv John Paulissen) en de JO-19.
  Hier zijn we begin september mee gestart en blijkt nu al een succesvol initiatief met een goede opkomst. Een aantal spelers hebben vanaf het begin al de stap naar het 1e gezet en ook dat stemt tot tevredenheid.
  Deze bijeenkomsten, overleggen, vergaderingen en vooral gesprekken hebben geleid tot een indeling waar we rekening hebben gehouden met het prestatieve en kwalitatieve aan de ene kant en het sociale en het plezierige stuk aan de andere kant.
  We hopen vooral dat we met deze indeling de komende jaren weer kunnen toewerken naar een voltallige selectie en dat iedereen zich hierin kan vinden en zich voor de volle 100% voor gaat inzetten.

  Bij de dames is een wisseling van de wacht gekomen in de trainers. Frank Bol heeft het stokje overgedragen aan Hein Peeters en Jan Verlaak en ook bij de dames hebben we al veel nieuwe aanwas om het seizoen mee te beginnen. We danken Frank nogmaals voor zijn inzet en wensen de dames en de (nieuwe) technische staf veel succes dit seizoen!

  De technische commissie en het bestuur wil iedereen bedanken voor zijn of haar inzet, input, tijd en energie.
  We wensen iedereen een mooi en succesvol seizoen toe waarin presteren en plezier samengaan!

  Technische commissie vv Kessel